Maatregelen rondom het coronavirus

Coronavirus: maatregelen en beleid

In verband met het coronavirus volgt DOCK24 de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Wat doen we wel de komende periode?

Onze werkzaamheden vallen onder sociaal werk en gelden als cruciale werkzaamheden. De maatregelen rondom het coronavirus zorgen ervoor dat deelnemers niet meer naar hun afspraken, activiteit of vrijwilligersplek kunnen. Gelukkig ontstaan er allerlei nieuwe ideeën en (online) initiatieven waar we vanuit onze expertise en ons netwerk in kunnen meedenken en waar we vanuit DOCK24 een verbindende schakel in kunnen zijn. We denken en helpen graag mee!

Contact en bereikbaarheid

  • Er wordt zo veel mogelijk vanuit huis gewerkt door trajectcoaches.
  • We zijn telefonisch bereikbaar voor vragen rondom meedoen (participatie), daginvulling, of voor meedenken en advies.
  • Met de inwoners die bij DOCK24 een traject hebben (jongeren en volwassenen) houden we contact via de telefoon, video bellen, WhatsApp (groepen) en mail. Samen kijken we wat we vast kunnen uitzoeken voor het ontwikkeltraject, voeren we coachingsgesprekken en bieden we een luisterend oor.
  • Voor inwoners (jongeren en volwassenen) aan wie online of telefonisch de nodige ondersteuning niet geboden kan worden en voor wie de situatie onhoudbaar is, bieden we individueel maatwerkondersteuning aan de Gasthuisdijk 24.
  • Nieuwe inwoners voor een ontwikkeltraject of voor daginvulling (Goede dagen & Perspectief) kunnen worden aangemeld. Gezien de onzekerheid over hoe de situatie zich ontwikkelt, is het wel van belang duidelijk te zijn over wat wel en niet kan. Ook met deze inwoners kunnen we meedenken en mogelijkheden uitzoeken, een luisterend oor bieden, maar fysieke afspraken en uitvoering van trajecten kan helaas voorlopig niet of in urgente situaties minimaal.

KarWij, Doe-het-zelfgarage en fietsenwerkplaats

  • Alle diensten zijn gesloten. Dat betekent dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de Doe-het-zelfgarage en de fietsenwerkplaats, tenzij het voor de inwoner zeer noodzakelijk is.
  • DOCK24 l KarWij is ook gesloten, maar bekijkt per hulpvraag en klus wat eventueel mogelijk is en welke verbindingen er te maken zijn met andere initiatieven in de stad (SamenZwolle). Grotere klussen (klusvragen) kunnen de komende tijd niet worden uitgevoerd, evenals klussen waarbij fysiek contact onvermijdelijk is.