Een unieke, persoonlijke en flexibele aanpak

Ons verhaal

Iedere persoon is anders, heeft andere wensen en kansen gekregen en leeft onder andere omstandigheden. Niet iedereen is voldoende in staat om op eigen kracht sociaal en maatschappelijk mee te kunnen doen. Wij geloven dat iedereen ertoe doet en dat iedereen talenten heeft. Daarom kijken we samen met de deelnemer hoe we zijn of haar mogelijkheden kunnen benutten.

Startpunt

DOCK24 is het startpunt in Zwolle voor sociale en maatschappelijke participatie voor mensen vanaf 16 jaar. DOCK24 wordt uitgevoerd door Travers Welzijn en ZwolleDoet! in samenwerking met de gemeente Zwolle, het onderwijs, maatschappelijke partners en het maatschappelijk voorveld.

Samenwerking

Uniek is de route die een deelnemer met een coach samenstelt. Er wordt gebruik gemaakt van het aanbod in de stad om een traject passend te maken voor de persoon. Het gaat daarbij om verschillende cursussen, scholingsmogelijkheden, (werk)ervaringsplekken en stages. Dit doen we in samenwerking met het online platform SamenZwolle. Op de sociale kaart die daar te vinden is, is een overzicht te vinden van alle maatschappelijke organisaties in de stad.

Voor ontwikkeltrajecten werkt DOCK24 nauw samen met Sociaal wijkteam, Tiem, UWV en zorg- en hulporganisaties. Voor jongeren werken we samen met Thorbecke SG, Talentstad, START.Deltion, DOC93 en RMC Leerplicht.

Begin deze zomer heeft Lysias Advies een impactmeting uitgevoerd bij DOCK24. Welke unieke positie vervult DOCK24 in het sociale domein? Alle deelnemers gaven aan dat de kwaliteit van hun leven over de breedte is toegenomen sinds ze verbonden zijn aan DOCK24! De belangrijkste uitkomsten download je via onderstaande knop.