Samenwerking

DOCK24 werkt nauw samen met verschillende partijen in de stad. Van onderwijsinstellingen tot zorgorganisaties. Samen zorgen we ervoor dat deelnemers worden begeleid naar een passende plek.

Het Sociaal wijkteam

Het Sociaal wijkteam meldt inwoners aan die nog niet klaar zijn voor een betaalde baan en/of nog niet weten wat ze willen. Soms hebben mensen wel een dag invulling, maar zijn er wensen voor talentontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling of het versterken van communicatieve vaardigheden.

Tiem

Sommige inwoners hebben nog net wat extra ondersteuning nodig om de stap naar werk te kunnen maken. Bijvoorbeeld bij het vergroten van de fysieke belastbaarheid of het opbouwen van ritme en structuur. Een traject bij DOCK24 is dan een goede manier om daarvoor een basis te leggen. Tiem meldt deze mensen aan en samen maken we een plan dat gericht is op werkervaring of plaatsing in de arbeidsmarkt.

UWV

Voor inwoners voor wie de stap naar werk nog te groot is, maar die bijvoorbeeld wel hun werknemersvaardigheden willen versterken of de arbeidsmarktpositie in beeld willen brengen, kunnen in afstemming met het UWV gebruik maken van DOCK24. Ook de modulaire routes (maatschappelijke deelname, participatie interventiebegeleiding bij scholing en praktijk assessment) kunnen ze bij ons volgen. Een trajectcoach ondersteunt de deelnemer bij de te maken stappen.

Zorg- en hulporganisaties

Iedere inwoner moet de kans krijgen om zo normaal en zo lang mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Een zinvolle daginvulling helpt daarbij, een plek waar zij erkend en gewaardeerd worden. Daarom ondersteunen wij in samenwerking met SamenZwolle bij het vinden van een dag invulling. Begeleiders en zorgondersteuners kunnen bij ons terecht voor het vinden van een plek voor de inwoner of een passende activiteit.

Wat voor inwoners? Niet alle inwoners

Jongeren

RMC Leerplicht

Om zelfstandig in de samenleving mee te kunnen doen, is het van belang dat jongeren voldoende kennis en vaardigheden opdoen. Als een jongere daarbij vastloopt, zet RMC Leerplicht DOCK24 in voor een persoonlijk traject. De jongere kan ontdekken waar hij of zij goed in is en positieve (werk)ervaringen opdoen, om uiteindelijk de opleiding te vervolgen of een passende andere studie te vinden.

START.Deltion

START.Deltion biedt op DOCK24 onderwijs aan voor wie een ROC (nog) te groot is. Studenten leren bij ons hun eigen kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen. Een kleinschalige, rustige en veilige setting waar ze zich kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-opleiding niveau 2. zichzelf voorbereiden op de arbeidsmarkt of doorstroming  naar een mbo-2-opleiding en Nederlands, rekenen en Loopbaan & Burgerschap.  Kan dit samengevat worden?

Thorbecke SG en Talenstad (VMBO en praktijkonderwijs)

Niet alle leerlingen kunnen voldoende meekomen binnen de schoolsetting. Anderen zijn nog niet klaar voor een stage of hebben net wat extra nodig voor een baan. Deze leerlingen worden aangemeld bij DOCK24 zodat zij in een andere (veilige) setting kunnen werken aan zaken zoals ritme, op tijd komen, basisvaardigheden en samenwerken. In samenwerking met de docenten bieden wij trajecten op maat.

Jongerenroute

Binnen DOCK24 hebben ook jongeren van 16 tot en met 23 jaar een plek, zij volgen een eigen programma dat aansluit op hun leefwereld. Dit is onze jongerenroute. De jongerenroute is een traject op maat dat de jongere voorbereidt op onderwijs, betaald werk of dagbesteding. Het biedt jongeren de ruimte om zich voor te bereiden op een vervolgstap, om talenten te ontdekken en om positieve ervaringen op te doen.