De mensen die een tijdje met en in iemands route meelopen

Trajectcoaches

Een deelnemer die een traject gaat volgen bij ons krijgt een persoonlijke (traject)coach aangewezen. Dit is een persoon die gedurende één of anderhalf jaar met een deelnemer de route bewandelt die hij of zij gaat ontdekken. De deelnemer bepaalt zelf het traject. De coach is aanspreekpunt, vraagbaak, motivator en inspirator voor een deelnemer. Ze werken samen aan de doelen van de deelnemer.

Samen gaan ze op onderzoek uit naar iemands talenten en/of kijken hoe talenten (nog) verder ingezet kunnen worden. Daarmee stellen ze een persoonlijk traject samen en gebruiken daarbij onderdelen uit de bouwstenen óf gaan op zoek naar nieuwe passende onderdelen. Door middel van coachingsgesprekken en gerichte begeleiding worden keuzes gemaakt. Doelen worden vanuit verschillende perspectieven bekeken. Er wordt de nadruk gelegd op wat wel kan en hoe je dit in kunt zetten.

Onze ambitie is dat iemand weer een doel heeft om zijn bed voor uit te komen en mogelijk vrijwilligerswerk gaat doen of betaald werk vindt. Dat mensen op de weg zijn van mogelijkheden en dat ze weten hoe ze die mogelijkheden kunnen benutten.

De deelnemer bepaalt het traject en heeft de regie in handen!